Bestuursmededelingen

Bezwaar tegen lichtvervuiling kassengebied

13/04/2018 - De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft eind maart 2018 een maatwerkvergunning verleend voor de teler aan de Kooltuin 1 en aan de Zuideindseweg 25B. Deze houdt in dat de teler zich niet hoeft te houden aan de zogenaamde afscherming assimilatiebelichting in de donkerteperiode. In normaal Nederlands: waar de kassen normaal moeten worden… (lees verder)

CU-SGP geeft antwoorden op de vragen van de bewoners van Delfgauw

20/03/2018 - 11. De tijdelijke opvang van vluchtelingen was een financieel debacle voor de gemeente. Wie waren hier verantwoordelijk voor en wat is het standpunt bij een volgende keer opvangen van vluchtelingen? Gemeente had er geld voor over om vluchtelingen op te vangen. We kunnen niet spreken van een financieel debacle. Bij… (lees verder)

Eerlijk Alternatief geeft antwoorden op de vragen van de bewoners van Delfgauw

20/03/2018 - 1. Zijn er plannen om leerlingen die speciaal onderwijs nodig hebben vergoeding voor het vervoer naar deze scholen te geven? De verschraling in het leerlingenvervoer heeft altijd onze aandacht gehad. Niet alleen voor leerlingen die binnen de 6 km zone liggen maar voor ook kinderen die in een instelling (Crayenburch)… (lees verder)

Politiek Café groot succes – Antwoorden extra vragen ontvangen

17/03/2018 - Op donderdag 15 maart organiseerde de Bewonersvereniging Delfgauw een Politiek Café in het Kerkelijk Centrum. De belangstelling was enorm, de zaal zat helemaal vol. Door debatleider Hans Zweekhorst werden de tien vertegenwoordigers van de politieke partijen aan de tand gevoeld over de actuele politieke thema's in Delfgauw. Na de pauze… (lees verder)

Bewonersvereniging Delfgauw gered!

25/02/2018 - In de aanloop naar de ledenvergadering van de Bewonersvereniging uitte de voorzitter de noodkreet dat voor het voortbestaan zich ten minste drie nieuwe bestuursleden moesten aanmelden. Anders zag het bestuur zich genoodzaakt de vereniging op te heffen. Donderdag 22 februari was het zo ver. Op de ledenvergadering bleek dat zich… (lees verder)

Notulen Algemene Ledenvergadering 2017

21/02/2018 - Notulen 23e Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging Delfgauw op 7 maart 2017 om 20:00 uur in boerderij Onder de Zeven Linden   Opening Piet opent de vergadering om 20:00 uur en heet de ongeveer 35 aanwezigen welkom. Hij is blij met de grote opkomst. Dank aan de winnares van heel Delfgauw bakt… (lees verder)

Valt het doek voor de Bewonersvereniging?

06/02/2018 - Na 22 jaar lijkt het doek voor de Bewonersvereniging te vallen. Het ontbreken van nieuwe bestuursleden luidt het einde van de BVD in. De huidige bestuursleden zitten allemaal al tussen de 5 en 12 jaar in het bestuur en gaan er mee stoppen. Zonder nieuwe bestuursleden komt hiermee ook een… (lees verder)

Gemeenteraad tikt College op de vingers over plannen Ruyven Noord

24/04/2017 - Al jaren is de gemeente bezig met de herinrichting van het gebied Ruyven. Dit is het landschappelijke gebied dat begrensd wordt door A13, Bedrijventerrein Ruyven, Zuideindseweg en de Ackerdijkse Plassen. Het zuidelijke deel van dit gebied wordt op dit moment door het Hoogheemraadschap ingericht als bergboezem gekoppeld aan een recreatieve functie. Het… (lees verder)

Lees hier onze Vaart 57 digitaal – met rectificatie

30/11/2016 - Klik op Vaart-57 om te kijken naar de digitale editie van onze nieuwsbrief in kleur! Rectificatie In het artikel over de nieuwbouw aan de Spuikade staat dat de vrijstaande woning is komen te vervallen. Dit berust op een misverstand. Onze excuses hiervoor. (lees verder)

Bewonersvereniging viert spetterend feest

10/10/2016 - Op zaterdag 1 oktober 2016 vierde de Bewonersvereniging Delfgauw haar eenentwintigste verjaardag met een spetterend feest. Heel oud Delfgauw was uitgenodigd om dat te komen vieren in en rond de boerderij Onder de Zeven Linden bij Beppie en Louis van de Meijden. Hoosbui Dat Delfgauwenaren zich niet laten tegenhouden door… (lees verder)