Category Archives: ALV Notulen

Notulen Algemene Ledenvergadering 2014

notulen ALV Bewonersvereniging Delfgauw

NOTULEN Algemene Ledenvergadering op 17 april 2014 om 20:00 uur in de Keet te Delfgauw 5 leden aanwezig, 6 bestuursleden, afmeldingen van fam Uittenbogaard, Flora Huisman, Wendy Rozema en Wiel Hopman. 1. Opening Piet heet de aanwezigen van harte welkom. 2. Update wijkgericht werken en nieuwe initiatieven bewoners, Peter van der Sman en bewoners Presentatie Peter over de resultaten van […]

Read more

Notulen Algemene Ledenvergadering 2013

notulen ALV Bewonersvereniging Delfgauw

Algemene Leden Vergadering Bewoners Vereniging Delfgauw 25 april 2013 1. Opening Piet Lagerweij opent de 19e ledenvergadering en heet alle aanwezigen welkom (12 personen). De presentatie van Peter van der Sman is niet zoals in de agenda aangekondigd de leefbaarheidsmonitor, want die presentatie is in 2012 al gedaan. Deze avond geeft hij een update van het wijkgericht werken. 2. Update wijkgericht […]

Read more

Notulen Algemene Ledenvergadering 2010

notulen ALV Bewonersvereniging Delfgauw

Donderdag 15 april 2010, 20:00 uur in De Keet in Delfgauw 1.      Opening Piet opent de 16e ALV. Er zijn naast het bestuur 26 leden aanwezig plus wijkmanager Peter van der Sman. 2.      Goedkeuring notulen 15e ALV op 16 april 2009 Deze notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd. 3.      Verslag van de penningmeester De penningmeester licht de cijfers toe met speciale aandacht […]

Read more

Notulen Algemene Ledenvergadering 2009

notulen ALV Bewonersvereniging Delfgauw

Datum: 16 april 2009 Aanwezig: ca. 21 leden en het bestuur en de pers (Telstar) 1. Opening door de voorzitter De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom op de 16e ledenvergadering van de Bewonersvereniging. 2. Goedkeuring van de notulen van de 14-de ledenvergadering van 17 april 2008 De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de […]

Read more

Notulen Algemene Ledenvergadering 2008

notulen ALV Bewonersvereniging Delfgauw

Datum: 17 april 2008 Aanwezig: circa 25 leden, het bestuur en de pers (Telstar). 1. Opening door de voorzitter De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom op de 15e ledenvergadering van de Bewonersvereniging. 2. Goedkeuring van de notulen van de 14-de ledenvergadering van 19 april 2007 De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de verslaglegger […]

Read more

Notulen Algemene Ledenvergadering 2006

Betreft : 12e ledenvergadering Bewonersvereniging Delfgauw Datum : donderdag 27 april 2006. Aanwezige bestuursleden: Hans Zweekhorst, René van Steenbergen, Louis van der Meijden, Jaap Nieuwenhuis, Piet Lagerweij, Cora Cox (afwezig Marjon Boekestijn, secretaris). Aanwezig : ongeveer 25 leden. 1. Opening door de voorzitter De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom op de 13e algemene ledenvergadering van de […]

Read more

Notulen Algemene Ledenvergadering 2005

Betreft : 12e ledenvergadering Bewonersvereniging Delfgauw. Datum : donderdag 24 maart 2005. Aanwezige bestuursleden : Hans Zweekhorst, René van Steenbergen, Louis van der Meijden, Cora Cox. Aanwezig : ongeveer 23 leden. 1. Opening door de voorzitter De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom en meldt dat het vandaag precies 10 jaar geleden is dat de bewonersvereniging is […]

Read more