Dorpsvisie

dorpsvisievoorpaginaDe Dorpsvisie van Delfgauw is een productie van de Bewonersvereniging Delfgauw die in nauwe samenwerking met de inwoners tot stand is gekomen. De aanleiding was de Gebiedsvisie voor de oude kern van Delfgauw die de gemeente presenteerde en waar de bewoners hun bijdragen niet in konden terugvinden. In een aantal bijeenkomsten zijn we actief bezig geweest met het inrichten van ons dorp. De betrokkenen waren over het algemeen zeer enthousiast.

Op 6 november 2007 hebben we onze dorpsvisie gepresenteerd aan de gezamenlijke raadscommissies Ruimte en Wijken, in het bijzijn van drie wethouders. Ook hier waren de reacties bijzonder positief. Alle raadsfracties complimenteerden ons met het resultaat dat er lag. Ze waren verheugd over de betrokkenheid van de bewoners bij dit initiatief en stelden de werkwijze als voorbeeld voor hoe het ook kan.

In het vervolgtraject hebben de Bewonersvereniging en de gemeente gezamenlijk de goede elementen uit onze dorpsvisie en uit de gebiedsvisie samengevoegd tot één toekomstvisie voor Delfgauw. Dit is het uitvoeringsprogramma. De gemeente heeft vervolgens samen met ons voor de ontwikkel-locaties die in het uitvoeringsprogramma zijn benoemd Programma’s van Eisen opgesteld.

Bijlagen: