Komkommerweg verbindt N470 met Delftsestraatweg

komkommerweg

De Komkommerweg wordt een nieuwe uitvalsweg voor verkeer van en naar het glastuingebied Pijnacker West. Deze weg ontlast de kernen Pijnacker (Oostlaan) en Delfgauw van (vracht)-verkeer. Daarmee neemt de leefbaarheid en woonkwaliteit toe. Het fietspad langs de Komkommerweg verbindt straks de fietspaden langs de Delftsestraatweg met het fietspad langs de N470. De BVD is altijd een voorstander van deze verbindingsweg geweest om de woonkern te ontlasten van het tuindersverkeer.

De gemeente heeft een ontwerp gemaakt en besproken met de omwonenden. Ook de voorbereidingen zijn alvast gestart. In september is men begonnen met de sloop en bodemsanering van de kassen tussen de Schimmelpenninck van der Oyeweg en de Delftsestraatweg. Half november zijn deze werkzaamheden afgerond. Hierdoor is een doorzicht ontstaan vanaf de Delftsestraatweg richting Schimmelpenninck van der Oyeweg.

Het overgrote deel van de gronden is inmiddels in bezit bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp en men hoopt te kunnen doorpakken zodat de weg in 2017-2018 gereed zal zijn. De aanleg wordt verdeeld in fasen. De eerste fase is voorbelasten bij de Delftsestraatweg en het maken van de verbinding Delftsestraatweg – Schimmelpenninck van der Oyeweg. Voor de aansluiting op e Delftsestraatweg wordt een rotonde aangelegd. Fase 2 is het deel Schimmelpenninck van der Oyeweg- N470. Fase 3 is het maken van een rotonde in de N470. De voorbelasting van fase 1 en 2 hadden volgens de gemeentelijke planning al in uitvoering moeten zijn. Uitvoering van de eerste drie fasen was gepland vanaf half 2016 t/m eind 2017.

Er is ook nog een fase 4. Deze heeft niets met uitvoering van de werkzaamheden aan de Komkommerweg zelf te maken. I.v.m. de aanleg van de Komkommerweg heeft de provincie Zuid Holland bepaald dat de ontsluiting van De Oude Leede moet worden aangepast. Kort gezegd verdwijnt de rotonde bij Keizershof grotendeels en wordt voor verkeer van en naar Oude Leede een aansluiting gemaakt op de rotonde bij de Tuindersweg. Deze erg omslachtige en kostbare aanpassing was een harde eis van de provincie, maar had van de BVD niet gehoeven en stuit ook op veel bezwaren vanuit De Oude Leede. Deze laatste fase staat in de voorlopige planning vanaf eind 2017 t/m medio 2019 gepland.

Het is nog afwachten hoe het allemaal gaat lopen.

Het ontwerp van fase 1, 2 en 3 staat hieronder aangegeven. Wilt u meer details dan kunt u die terug vinden op de site van de gemeente Pijnacker-Nootdorp:

http://www.pijnacker-nootdorp.nl/artikel/aanleg-komkommerweg.htm