Links

Aanspreekpunten gemeente

De wijkmanager en andere verantwoordelijken voor de kern Delfgauw binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
pijnacker-nootdorp.nl/aanspreekpunten-delfgauw.htm

Pijnacker-Nootdorp actueel

Nieuws uit de buurt, categorie Delfgauw
pijnacker-nootdorp-actueel.nl/delfgauw/

Buytenhouttafel

De Buytenhouttafel is een burgerinitiatief dat de intentie heeft een gebiedsvisie te ontwikkelen voor Buytenhout, een min of meer groen gebied dat zich grofweg uitstrekt van de A13 tot de A12 en waar Klein Delfgauw onderdeel van uitmaakt. De gemeenten Delft en Pijnacker-Nootdorp hebben een intentieverklaring getekend om samen met organisaties en burgers een toekomstvisie te ontwikkelen. 
buytenhouttafel.nl

NMP: Vereniging Natuur- en Mileubescherming Pijnacker

Komt op voor flora en en fauna in onze gemeente en komt in die rol geregeld in actie, o.a. tegen de houtstookmolen en tegen assimilatieverlichting in de kassen. 
nmpijnacker.nl

Vrienden van Biesland

Richt zich op het behoud van de karakteristieke Bieslandse polder
vriendenvanbiesland.nl

Oude Leede

Buurtschap en bewonersvereniging Oude Leede
oudeleede.nl