Notulen ALV

Notulen Algemene Ledenvergadering 2006

13/12/2006 - Betreft : 12e ledenvergadering Bewonersvereniging Delfgauw Datum : donderdag 27 april 2006. Aanwezige bestuursleden: Hans Zweekhorst, René van Steenbergen, Louis van der Meijden, Jaap Nieuwenhuis, Piet Lagerweij, Cora Cox (afwezig Marjon Boekestijn, secretaris). Aanwezig : ongeveer 25 leden. 1. Opening door de voorzitter De voorzitter opent de vergadering en heet… (lees verder)

Notulen Algemene Ledenvergadering 2005

13/12/2005 - Betreft : 12e ledenvergadering Bewonersvereniging Delfgauw. Datum : donderdag 24 maart 2005. Aanwezige bestuursleden : Hans Zweekhorst, René van Steenbergen, Louis van der Meijden, Cora Cox. Aanwezig : ongeveer 23 leden. 1. Opening door de voorzitter De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom en meldt dat het… (lees verder)