Category Archives: Bestuur & Vereniging

Vrijwilligers Gezocht voor de Buitenspeeldag in Delfgauw

Vrijwilligers gezocht voor Buitenspeeldag Delfgauw

Help!!

We hebben vrijwilligers nodig om de Buitenspeeldag te laten slagen. Help ons met het begeleiden van de activiteiten.

lees verder

 

Jaarlijkse Buitenspeeldag in Delfgauw

De Buitenspeeldag in Delfgauw is jaarlijks een groot succes. Kinderen kijken ernaar uit en vragen lang van tevoren wanneer ze weer op straat mogen spelen … 

De Buitenspeeldag – voorheen genaamd Straatspeeldag – is een initiatief van Jantje Beton. Een trouwe groep leden van de Bewonersvereniging Delfgauw organiseert al jaren een onvergetelijke speelmiddag voor kinderen. De straat wordt afgezet en is voor een paar uurtjes speelterrein voor alle kinderen in Delfgauw. 

Helaas kon de Buitenspeeldag vorig jaar niet doorgaan, omdat er niet genoeg vrijwilligers waren. Laten we samen zorgen dat dat dit jaar niet weer het geval is, dat we de kinderen in dit dorp weer blij kunnen maken en dat de Buitenspeeldag in Delfgauw weer een groot succes wordt!
 
 

Vrijwilligers gezocht

Wilt u meehelpen om de middag tot een succes te maken, dan bent u van harte welkom. Meldt u zich hiervoor aan via het bestuur of door direct te mailen naar:

speeldag @ bewonersverenigingdelfgauw.nl

 

Voor de middag, van 13:00 en 17:00 zoeken we nog:

 • begeleiders van Oudhollandse spelletjes
 • (bege)leiders van het rad van fortuin
 • huttenbouwers (helpen en toezicht houden)
 • EHBO-ers
 • (creatieve) personen die begeleiden bij textiel tekenen op katoenen tasjes 

 

Daarnaast zoeken we opbouwers (starten om 10:00 uur) en enkele afbouwers (starten om 17:00)

Vraag a.u.b. vrienden/familie of kennissen mee om ons te helpen op deze dag, want we hebben echt alle hulp nodig!

Wij horen graag als u ons wilt helpen. Heeft u een voorkeur voor een bepaalde activiteit laat het ons weten.

Meld u aan als vrijwilliger door contact op te nemen via het bestuur of door direct te mailen naar:

speeldag @ bewonersverenigingdelfgauw.nl 

 

De straat is weer even van de kinderen

 

De Buitenspeeldag is het leukste evenement voor kinderen om buiten op straat te spelen.

Voor de kleintjes is er o.a. weer:

 • speelzand 
 • eendjes vangen 
 • minispringkussen/stormbaan 

Er kan ook weer worden:

 • geschminkt 
 • poffertjes worden gegeten en limonade gedronken 
 • linnen tasjes worden gepimpt met textielstiften 
 • Oudhollandse spelletjes gespeeld

Voor de iets oudere kinderen is er o.a. weer:

 • hutten bouwen 
 • sumo worstelen

 

Locatie buitenspeeldag Delfgauw

De buitenspeeldag heeft steeds afwisselend plaatsgevonden op de Noordeindsweg en op de Schimmelpenninck van Oyenweg. De straat wordt de hele dag afgezet van vlakbij het begin (bij Citonda) tot aan de Graaf Willem II laan. Auto’s met bestemming Noordeindseweg kunnen op 13 juni vanaf de Delftsestraatweg omrijden via de Graaf Willem II laan. 

NB Wij zijn nog op zoek naar een straat elders in Delfgauw om in de roulatie mee te nemen, waarbij het noodzakelijk is dat de straat kan worden afgezet zonder dat dit onoverkomelijke problemen oplevert voor omwonenden. Heeft u hiervoor een goed idee, laat het ons weten!

 

Vorig jaar ging de Buitenspeeldag in Delfgauw helaas niet door …

Vorig jaar waren er onvoldoende vrijwilligers om de buitenspeeldag op een verantwoorde en veilige manier doorgang te laten vinden. Met pijn in ons hart (en van de harten van vele kinderen in Delfgauw) hebben we het festijn toen helaas moeten afblazen. 

Zorg dat dat dit jaar niet gebeurt en dat we weer een prachtige, memorabele Buitenspeeldag zullen hebben in Delfgauw. Meld je aan als vrijwilliger: 

speeldag @ bewonersverenigingdelfgauw.nl 

 

Buitenspeeldag 2019

Save the date! Woensdag 12 juni 2019

Op- en afbouw: de hele dag

Spelen (en begeleiden): 13:00-17:00

 

Heeft u vragen of opmerkingen, laat het ons weten. Wij werken graag samen met betrokken en geïnteresseerde (oud-)dorpsgenoten. 

Bewonersvereniging Delfgauw gered!

In de aanloop naar de ledenvergadering van de Bewonersvereniging uitte de voorzitter de noodkreet dat voor het voortbestaan zich ten minste drie nieuwe bestuursleden moesten aanmelden. Anders zag het bestuur zich genoodzaakt de vereniging op te heffen.

Donderdag 22 februari was het zo ver. Op de ledenvergadering bleek dat zich vier nieuwe bestuursleden hadden aangemeld, waarmee de Bewonersvereniging is gered. 

De bestuursleden, inclusief functie en contactgegevens, vind u hier

Overigens is dit voor het komende jaar, want de voorzitter liet tevens de waarschuwing uitgaan dat volgend jaar wederom een aantal bestuursleden, na jaren van trouwe dienst, zullen opstappen. 

Zie ook dit artikel op Pijnacker-Nootdorp Actueel

Notulen Algemene Ledenvergadering 2017

notulen ALV Bewonersvereniging Delfgauw

Notulen 23e Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging Delfgauw op 7 maart 2017 om 20:00 uur in boerderij Onder de Zeven Linden

 

 1. Opening

Piet opent de vergadering om 20:00 uur en heet de ongeveer 35 aanwezigen welkom. Hij is blij met de grote opkomst. Dank aan de winnares van heel Delfgauw bakt voor de taart. De agenda van de ALV stond in vorige Vaart.

 1. Notulen van vorige ledenvergadering

Geen opmerkingen. Vastgesteld

 1. Terugblik lustrumfeest

Afgelopen oktober heeft het lustrumfeest plaatsgevonden op deze locatie. Wij kijken er met veel plezier op terug. Er waren ongeveer 150 deelnemers en de heel Delfgauw bakt wedstrijd had een groot aantal deelnemers met 30 taarten. Op het feest waren verschillende eetmogelijkheden die goed aftrek vonden. Daarnaast speelde een fantastische band. Helaas leidde dat al om 9 uur ’s avonds vanuit Emerald tot klachten.

De financiële situatie omtrent het feest komt in het financieel verslag aan bod.

Wiel wil organisatie compliment geven. Goed feest voor jong en oud.

 1. Sociale activiteiten

Binnen het bestuur organiseert Marjon de activiteiten. Helaas is Marjon verhinderd vanavond. Piet doet in haar plaats kort verslag. Zoals altijd waren er weer verschillende sociale activiteiten. Voor een deel voor kinderen, een deel voor volwassenen. Afgelopen periode hebben leden en niet leden kunnen deelnemen aan de paasworkshop, wijnproeverij, straatspeeldag (voor heel Delfgauw, ook dit jaar weer 300 tot 400 kinderen), een wandeling door oud en nieuw Delfgauw (met aandacht voor kunst), het lustrum, de lampionnenoptocht (met ca 50 kinderen), de kerstworkshop en een bierproeverij.

We hopen dat Marjon het organiseren van activiteiten wil blijven doen. Het bestuur spreekt zijn dank uit aan Marjon.

Er is binnenkort weer een wandeling, op 9 april: buiten de wijk door natuur en omgeving. Het startpunt wordt nog bekend gemaakt. Onderweg gaan we ook nog iets leuks doen.

 1. Stand van zaken ontwikkellocaties en andere zaken

Rabolocatie: Bij de Rabolocatie staat nu nieuwbouw. De huizen zijn al bewoond. Na een lange periode van verloedering heeft Delfgauw er nu een leuk nieuw wijkje bij.

Spui: Op het Spui wordt nu volop gebouwd. De huizen waren snel verkocht. De sloop van de loods is redelijk voorspoedig verlopen, wel was er asbestsanering nodig, maar dit is in goed overleg tussen aannemer en omwonenden gebeurd. René van der Horst bevestigt dit.

Koala: Mevr. Kuiper: Vraagt naar het voormalig Koala terrein; zij woont aan de Burg. Merkusstraat. Er is contact met de gemeente over wat er gaat komen; dat is nog niet bekend. Op het terrein van de kerk zijn 4 bomen gerooid. Er spelen nu kinderen op het terrein. Maar er worden nu ook veel honden uitgelaten. Er moet duidelijkheid komen over de bestemming. Piet vertelt dat er eerst een oude basisschool stond en later een kinderdagverblijf. De locatie is eigendom van de gemeente, het is een ontwikkellocatie. Al vrij snel na leegstand van Koala zijn een paar buurtgenoten samengekomen met de gemeente om te zien wat er mee kon gebeuren. De BVD heeft dit samen met de gemeente opgepakt in een werkgroep. Er zijn avonden geweest voor buurtbewoners. Ook belangrijk is dat er ruimte is geweest voor kinderen om te bedenken wat er kan komen qua speelgelegenheid. De gemeente heeft randvoorwaarden meegegeven voor de invulling, zo moet de invulling redelijk budget neutraal zijn. Men is er op uitgekomen dat er ruimte is voor een aantal huizen en een speelplek. De bebouwing moet aansluiten bij de bebouwing van de Burg Merkelstraat. Peter geeft aan dat het middelste deel speelplek wordt en dat rechts vanuit straat woningbouw komt. Het is de bedoeling om de speelplek nog voor de zomer aan te leggen. In april worden de mensen geïnformeerd In mei is er een inloop voor de randvoorwaarden voor de woningbouw. Mevr. Kuiper geeft aan dat het jammer is dat er voor kinderen nu niets is.

Komkommerweg: de gemeente is druk bezig met de voorbereiding vanaf de N470 naar DSW. Uitvoering gaat de komende jaren plaatsvinden. De gehele doortrekking van de Komkommerweg tot aan de Delftsestraatweg zou in 2019 opgeleverd moeten worden. Het idee is om aan beide uiteinden een rotonde te maken en een kruispunt op de Schimmel. Dit is een kruispunt zonder stoplichten. De vraag komt of de fietsers onder weg door gaan. Piet: bij de N470 er onderdoor, bij de Schimmelpenninck v/d Oyeweg oversteken. Flora Huisman: Dit wordt een gevaarlijke situatie. Hoe gaat het bij het fietspad langs de Vaart. Antwoord: Daar komt een rotonde. Het fietspad langs de Vaart gaat ook gelijkvloers over een rotonde. Fietsers krijgen hier voorrang. Ook hier wordt aangegeven dat dit een gevaarlijke situatie kan worden. Flora Huisman: ongeveer 35 jaar geleden is er beloofd dat de Schimmel binnen bebouwde kom zou worden afgesloten door vrachtverkeer. Peter: in de huidige dorpsvisie is het weren van vrachtverkeer opgenomen. Piet: We moeten kijken hoe dit meegenomen wordt.

S-bocht: herinrichting. Dit neemt de BVD mee bij gesprekken met de gemeente over de Komkommerweg, als deze gereed is, kan men de S-bocht opnieuw inrichten, met als doel het weren van doorgaand verkeer. Dit gaat, zoals het er nu naar uitziet, over paar jaar gebeuren. Daar willen we als BVD nu de gesprekken over aangaan. We gaan er als BVD samen met deskundigen van de gemeente over nadenken. Hier willen we graag ook een aantal betrokken omwonenden bij betrekken. We hebben tot nu toe al twee reacties gehad. De vraag is of er nog meer mensen zijn die mee willen denken? Mevr. Kerklaan meldt zich aan. Flora Huisman vraagt of er nog iets over is van de plannen uit de dorpsvisie. Piet: wij gaan het gesprek aan over het Plein. Mevr. Kerklaan: Komt er dan veel ruimte in de S-bocht? Piet: het is meer het idee dat er een plein komt waar verkeer niet makkelijk rechtdoor kan. Mevr. Kerklaan: de huidige fietsstoplichten zijn niet afgesteld. Als er één drukt, gaat de andere kant niet op groen. Piet: nemen we mee.

Groene buffer: De afgelopen jaren zijn we er druk mee bezig geweest om tot een inrichting en ontwerp te komen, dat ook voor Cees Sonneveld en de gemeente aan de wensen en randvoorwaarden voldoet. De BVD wil een groene buffer, Sonneveld woningen, de gemeente ruilde kassengebied uit. Het uiteindelijke compromis: aan Reginastraat komen 3 huizen, de rest van het terrein wordt groen met een wandelpad, waarbij Sonneveld zorgplicht heeft voor wandelpad. Dit plan zit nu in de procedure om het definitief vast te stellen. De vraag rijst: Blijft de heg staan? Ja, want de bewoners wilden dat unaniem.

Ruyven noord: Sjoerd Sliggers: ook iets te maken gehad met Ruyven noord? Piet: ja, ook daar zijn we bij betrokken. Er zijn vorig jaar zomer sessies geweest over mogelijke inrichting en functies. Het gebied is overgedragen aan de gemeente. Die had al plannen voor recreatieve inrichting en kijkt nu wat er mogelijk is in overleg met betrokkenen, waaronder de BVD. Wat ons betreft komt er hier kleinschalige horeca en wandel en fietspaden. Maar er wil ook iemand een hotel en grootschalige recreatie met vakantiewoningen. Dat gaat dan over het weiland en wat bosjes. Sjoerd geeft aan dat ze wel begonnen zijn met aanleg fietspad midden over Ruyven noord, in het verlengde van de weg door het bedrijventerrein. Piet: er is aangegeven dat ontsluiting voor auto’s door bedrijventerrein plaats zal vinden.

Hildelaan: dit plan staat in de ijskast vanwege de hindercirkel door de kassen erachter, waardoor het niet rendabel lijkt. Er wordt aangegeven dat het jammer is dat het hondenveld en het speelterrein daar niet omgewisseld zijn.

 1. Verslag penningmeester

Sven deelt de balans en winst- en verliesrekening uit. Hij legt de boekhouding van kalenderjaar 2016 uit en bespreekt de begroting 2017. De contributie 2016 is niet in 2016 geint, maar begin 2017. Winst en verliesrekening: er is een hoger bedrag aan kosten voor de website vanwege een schikking over het gebruik van een foto van internet. De straatspeeldag was dit jaar iets duurder. Het lustrum kostte juist minder dan begroot. Door omstandigheden hebben we in 2016 geen subsidie ontvangen.

 1. Verslag kascontrolecommissie

Voor de begroting 2017 geldt dat de subsidie voor dit jaar (2017) al zeker is gesteld.

Er zijn geen vragen of opmerkingen. Louis van de Meijden vormt samen met Joop de Hoog de kascontrolecommissie. Louis rapport dat er geen onregelmatigheden geconstateerd zijn en doet het voorstel om akkoord te gaan. De leden nemen het advies over en keuren de winst- en verliesrekening over 2016 en de begroting 2017 goed. Daarmee wordt het bestuur decharge verleent over 2016.

Piet bedankt Sven. De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit Joop de Hoog (blijft zitten) en als nieuw lid Johan Molenbroek.

 1. Verkiezing benoeming nieuwe bestuursleden

We hebben op dit moment 6 bestuursleden en 1 vacature. Alle bestuursleden zitten er wel allemaal al lange tijd in, dus de noodzaak voor nieuwe bestuursleden wordt steeds groter. Als zich geen nieuwe bestuursleden aanmelden komt het voortbestaan van de Bewonersvereniging in gevaar.

 1. Rondvraag
 • Rini Berkens: op Schimmelpenninck v/d Oyeweg 70 heeft iemand tegel in vloer met P erop gelegd. Elke keer staat daar auto, dat maakt het lastig om te parkeren. Peter vd Sman: dit is geen topprioriteit voor handhaving. Het voorstel is om een briefje achter ruitenwisser te plaatsen. We hebben binnenkort ook de wijkschouw, daarop zullen we het aankaarten.
 • Van Zuilen: De weg naar Delft hobbelt, daar zou rapport over verschijnen. Het is niet bekend wat status is.
 • Post vd Burgstraat: bewoners hebben veel last van klanten Citonda. Piet: dit is een bekend probleem, er is al een aantal keren gesproken met Citonda en de gemeente, maar verder kunnen we weinig aan doen. Behalve Citonda blijven aanspreken.
 • Nicolien: naar de Delftse Hout rijdt elke dag een vrachtwagen van de gemeente Delft, die rijdt altijd 2x per dag over Noordeindseweg. Waarom geen kleinere vrachtwagen die via andere routes kan? Piet: ik vrees dat we daar niets aan kunnen doen. Nicolien: er komt stiltegebied aan. Louis: morgenavond is daar een voorlichtingsavond over bij Duijndam, bij de camping.
 • Bewoonster Noordeindseweg: waarom 60 km/h in deze straat? Dat is gevaarlijk. Piet: Dit is het beleid van de gemeente.

Om 21:00 uur sluit Piet de vergadering.

 

 

Valt het doek voor de Bewonersvereniging?

Over de Bewonersvereniging Delfgauw

Na 22 jaar lijkt het doek voor de Bewonersvereniging te vallen. Het ontbreken van nieuwe bestuursleden luidt het einde van de BVD in. De huidige bestuursleden zitten allemaal al tussen de 5 en 12 jaar in het bestuur en gaan er mee stoppen. Zonder nieuwe bestuursleden komt hiermee ook een einde aan de BVD.

De Bewonersvereniging Delfgauw is 22 jaar geleden opgericht door een groep enthousiaste dorpsgenoten die zich verzette tegen de ontsluiting van de wijk Emerald. Al die tijd dreef de BVD op enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Begonnen als een actieclub zijn we langzaam omgevormd naar een activiteitenclub. Dat kon ook omdat we veel hebben bereikt. De gemeente is veranderd van een introverte ambtenarij naar een organisatie die luistert naar de inwoners en ze ruimte geeft om actief deel te nemen aan de veranderingen in het dorp. De wijkmanager speelt daarin een sleutelrol. De gemeente ziet de BVD als een waardevolle gesprekspartner, als een ingang naar de inwoners.

Vanaf het begin hebben we ook sociale activiteiten georganiseerd. We zijn begonnen met de straatspeeldag en lampionnenoptocht, later zijn er ook workshops en activiteiten voor volwassenen bijgekomen. Onze lustrumfeesten waren goed bezocht een zeer geslaagd.

Al deze activiteiten van de BVD kunnen alleen maar plaatsvinden dank zij betrokken dorpsgenoten die zich vrijwillig inzetten voor de belangen van de dorpsgenoten. En daar ontbreekt het de laatste jaren eenvoudigweg aan. We hebben de afgelopen vijf jaar geen enkel  nieuw bestuurslid in ons midden kunnen opnemen, en ook de buitenspeeldag moest vorig jaar worden afgelast omdat er te weinig vrijwilligers waren.

De huidige bestuursleden hebben zich vele jaren enthousiast en met veel plezier ingezet, maar bij ons allemaal treedt een soort vermoeidheid op. Het vuur is er uit. Dat komt natuurlijk ook omdat er geen opvolging is. Tijdens onze laatste Algemene Ledenvergadering hebben we al aangegeven dat het blijvend ontbreken van nieuwe bestuursleden er toe zal leiden dat de bewonersvereniging zal ophouden te bestaan. En dat moment lijkt nu aan te breken.

Daarom zullen we op de komende ledenvergadering, op 22 februari 20:00 uur in de boerderij “Onder de zeven linden”,  met een concreet voorstel komen hoe we de bewonersvereniging gaan ontbinden. Wij zien eigenlijk maar één ontsnappingsmogelijkheid, en dat is als er zich voor de ledenvergadering op 22 februari TEN MINSTE 3 nieuwe bestuursleden aanmelden.

Natuurlijk voelen wij ons als bestuur nog steeds nauw betrokken bij de bewonersvereniging en bij het wel en wee van het dorp. We zullen ons daarom inzetten voor een passende afsluiting.

Namens alle bestuursleden

Piet Lagerweij

 

Bewonersvereniging viert spetterend lustrumfeest

Op zaterdag 1 oktober 2016 vierde de Bewonersvereniging Delfgauw haar eenentwintigste verjaardag (door omstandigheden was het lustrumfeest een jaartje uitgesteld) met een spetterend feest. Heel oud Delfgauw was uitgenodigd om dat te komen vieren in en rond de boerderij Onder de Zeven Linden bij Beppie en Louis van de Meijden.

feest21jaar08

Hoosbui

Dat Delfgauwenaren zich niet laten tegenhouden door een buitje bleek wel toen om 18:00 uur en hoosbui losbarstte boven Delfgauw en het erf van de boerderij tijdelijk veranderde in een waterstroom. Iedereen kroop gezellig bij elkaar onder de verschillende tenten om te wachten tot de ergste regen weer over was.
feest21jaar03

Heksenspeurtocht

Toen zat het eerste deel van het programma er gelukkig al op. Voor de kinderen waren er verschillende knutselactiviteiten en een speurtocht die leidde langs het huisje van een heks, die bij Beppie en Louis in de tuin bleek te wonen. Dat ze ook nog thuis was, leidde tot schrikreacties, want dat was natuurlijk echt griezelig! Ook de jeu de boules onder leiding van Julia en Ton Brouwer was een doorslaand succes. En natuurlijk was het een gezellig treffen rondom de bar, waar mensen elkaar ontmoetten onder het genot van een hapje en een drankje.

feest21jaar15

Heel Delfgauw bakt

Dat Delfgauw zo veel baktalent heeft, kon de feestcommissie ook niet van tevoren bedenken. Op de oproep om mee te doen aan de taartenbakwedstrijd “Heel Delfgauw bakt” hadden zich twaalf bakkers aangemeld. Maar op de dag zelf bleken er nog eens twaalf taarten meegenomen, van bakkers die uit bescheidenheid niet mee wilden doen en daarmee hun baktalenten echt onderschatten. De jury, bestaande uit Louis van de Meijden, Betty van de Meijden en wethouder Jaap van Staalduine wist hier op een handige manier mee om te gaan. “Het was te moeilijk”, aldus juryvoorzitter Louis van de Meijden, “er is zoveel baktalent in Delfgauw, dat we moeten overgaan op een extra categorie en heel veel eervolle vermeldingen.” De prijswinnaar in de hoofdcategorie was Tanneke, die een zogenaamde Pavlovataart had gemaakt, bestaande uit twee schuimlagen met kleuren gemarmerd en daartussen mascarpone en slagroom, en afgetopt met heel veel vruchten. Daar loopt het water je inderdaad van in de mond. De tweede bakschort, in de juniorencategorie, is gewonnen door Nienke, met een prachtige chocoladebrownietaart met noten en sterretjes.

feest21jaar06

Food festival

Na de hoosbui stond het eten echt te wachten. In diverse kraampjes waren happen te krijgen, van versgebakken pizza’s, friet en saté en salade tot hartige taarten uit een oud VW-busje. Iedereen liet het zich goed smaken, en zeker de saté vond gretig aftrek.

Als toetje stonden al die 24 taarten klaar zodat iedereen zich ook een oordeel over de Delfgauwse taartbakkunsten kon vormen. En daarover waren allen unaniem: fantastisch! En werkelijk, al die taarten gingen ook vrijwel op.

feest21jaar05

Franky and the Silly Symphonies

Nadat iedereen verzadigd was begon de big band “Franky and the Silly Symphonies” met hun optreden. Met tien man en vrouw sterk pasten ze net in de grootste tent die er stond. Ster van de avond was natuurlijk Vidar van der Meijden, die op gitaar met de band een spetterend optreden op zijn geboortegrond kon geven. Stilstaan lukte niet bij deze swingende muziek, er is nog lang door gedanst.

 

Al met al een schitterend feest, waar 150 inwoners in de leeftijd van 6 maanden tot 88 jaar zich uitstekend vermaakt hebben. Dit smaakt naar het volgende lustrum…

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering  van de BewonersVerenigingDelfgauw  is gepland op donderdag 3 Maart 2016 om 20.00 uur in de “Keet” .(oud Delfgauw )

Aandachtspunten die o.a zullen voorkomen zijn ;

Opening .

Goedkeuring notulen 21ste ALV op 27 maart 2015.

Update ontwikkelingslocaties uit de dorpsvisie .

Rabolocatie 

Groene Buffer 

Spuilocatie

Locatie Koala 

Noordeindseweg 

Verslag sociale activiteiten

Lustrumfeest

Verslag kascontrole commissie

Verkiezing / Benoeming nieuwe bestuursleden

Rondvraag

Sluiting

 

Lustrumfeest een jaar uitgesteld

Het Bestuur van de Bewonersvereniging Delfgauw heeft besloten het lustrumfeest een jaar uit te stellen. Aanleiding is het zomerfeest dat het Oranjecomité Delfgauw dit jaar op 4 juli organiseert ter gelegenheid van hun 45-jarig bestaan. En twee feesten zo dicht op elkaar is te veel voor Delfgauw. “De Bewonersvereniging heeft toch al een historie van merkwaardige lustrumdata. Het vorige lustrum vierden we bij ons 14-jarig bestaan, dus een feest bij ons 21-jarig bestaan is helamaal niet zo vreemd.” Aldus de voorzitter van de Bewonersvereniging, Piet Lagerweij.

Notulen Algemene Ledenvergadering 2014

notulen ALV Bewonersvereniging Delfgauw

NOTULEN

Algemene Ledenvergadering op 17 april 2014 om 20:00 uur in de Keet te Delfgauw

5 leden aanwezig, 6 bestuursleden, afmeldingen van fam Uittenbogaard, Flora Huisman, Wendy Rozema en Wiel Hopman.

1. Opening

Piet heet de aanwezigen van harte welkom.

2. Update wijkgericht werken en nieuwe initiatieven bewoners, Peter van der Sman en bewoners

Presentatie Peter over de resultaten van het leefbaarheidsonderzoek oud Delfgauw en het leefbaarheidsplan voor de komende tijd, sheets beschikbaar via de website. De leefbaarheidsenquête van de gemeente is in oud Delfgauw door 34% van de mensen ingevuld en betrof de thema’s

·         Fysieke woonomgeving

o   Kwaliteit woningen

o   Woonomgeving

o   Groenvoorzieningen

o   Speelvoorzieningen

o   Algemene voorzieningen

·         Sociale woonomgeving

o   Buurtbetrokkenheid

o   Omgang inkomensgroepen

o   Omgang etnische groepen

·         Ongenoegens

o   Overlast activiteiten

o   Vervuiling

o   verkeersoverlast

·         Veiligheid

o   Overlast van anderen

o   Criminaliteit

o   Veiligheidsgevoel

 

Scores oud Delfgauw zijn goed, laagste score (verkeersoverlast) is een 5,7, de hoogste is 8,3 (voor overlast activiteiten). Over het algemeen zijn de scores redelijk constant (veiligheidsgevoel) of (licht) stijgend, alleen overlast activiteiten en vervuiling zijn gedaald . De totaal score is een 8. Op 10 aspecten scoort oud  Delfgauw bovengemiddeld, op 2 onder gemiddeld (verkeer en algemene voorzieningen).

 

Joop Fransoo van de Schoolkade meldt over het verkeer dat er op de Schoolkade veel zonder licht wordt gefietst.

 

Het leefbaarheidsplan Delfgauw 2014-2017 steekt, zoals zoveel beleidsplannen tegenwoordig, in op zelfwerkzaamheid en eigen initiatief met ondersteuning vanuit de gemeente. Dat speelde in het vorige leefbaarheidsplan ook al mee en heeft flink wat opgeleverd.  Zo is er inmiddels een buurttuin in Emerald. Hierbij zie je wel dat er dan toch mensen zijn die daar hun hond uit laten, wat natuurlijk niet handig is als je er fruit wilt plukken om te eten. Ook hier geldt dat dit zaken zijn waar bewoners elkaar op aan kunnen en moeten spreken. Ook verder zijn er veel activiteiten geweest, onder meer de zaterdag markt, de bloembakken in de wijk, cultuur impuls, de hondenpoepbakken, de cultuur- natuur en architectuurwandelingen in Emerald en de skatebaan.

Voor het nieuwe plan zijn ideeën voor verbeteringen opgehaald bij de bewoners, op straat en via de website. Daar zijn 60 ideeën uit gekomen. De belangrijkste thema’s zijn veilig, schoon, duurzaam en sportief (specifiek: een avontuurlijke speelplek voor 10+).

 

VEILIG, SCHOON en DUURZAAM zijn verder ingevuld door bijeenkomsten met bewoners.

 

Sarah van Dalen is betrokken bij VEILIG, met een pilot op de Noordeindseweg. Insteek is om via een positieve benadering mensen aan te spreken, direct aanspreken riep helaas nogal agressieve reacties op, daarom wordt er nu een indirectere positieve manier te benaderen. Daarom zijn er nu bloembakken geplaatst om verkeer van de stoep te houden, deze bakken worden gevuld in samenwerking met de tuinders aan de Noordeindseweg. Ook worden 30km zones ingesteld met nieuwe borden en stickers op de kliko’s en er worden aansprekende borden gemaakt. Op dit moment hangt er ook een snelheidsmeter, bedoeld voor de bewustwording. En zo zijn er nog meer initiatieven. Iedereen die interesse heeft om mee te doen, bus_sara@hotmail.com

 

Voor SCHOON zijn er ook initiatieven, rond de dag van Nederland schoon zijn er door de scholen en kinderopvang schoonmaak acties gehouden. En er is het DAPper team (Delfgauwse Afval Pakkers), elke laatste zaterdag van de maand ergens in Delfgauw verzamelen om schoon te maken. In april is het niet de laatste zaterdag ivm koningsdag, dat wordt zaterdag 10 mei, verzamelen om 14:00u bij het Kerkelijk centrum. Wil je hierbij wel eens mee helpen? Meldt je aan op www.facebook.com/dapperdelfgauw, dan krijg je altijd bericht over wanneer waar opgeruimd gaat worden en als je kunt, kom je helpen.

 

Rond DUURZAAM wordt er, in samenwerking met de bewonersvereniging, een energiemarkt gehouden waarin mensen advies krijgen hoe zij hun (oudere) woning efficiënt kunnen verduurzamen.  Ook wordt er gewerkt aan het bevorderen van de biodiversiteit in de wijk, dit moet nog worden uitgewerkt maar denk aan beplanting, nestkastjes en dergelijke. En er wordt gedacht over een natuurlijke, avontuurlijke speelplaats.

Ook wordt komend weekend het Bart Dekkerveld wat meer aangekleed, verzoek is van bewoners gekomen en de gemeente levert het materiaal maar de bewoners zorgen voor het planten.

Voor meer info: http://www.pijnacker-nootdorp.nl/wonen-en-leven/wijken/delfgauw.htm

3. Goedkeuring notulen 19de ALV 25 april 2013

In de kascontrole commissie voor dit jaar moet de naam Ad van Grist gecorrigeerd in Ad van Geest. Verder zijn de notulen goedgekeurd.

4. Structuurvisie Delfgauw

Piet licht toe dat we als BVD hebben ingesproken op de structuurvisie en dan met name om, net als anderen, ons bezwaar tegen de geplande windmolens en uitbreiding van het bedrijventerrein Ruyven kenbaar te maken. Die punten zijn overgenomen.

Voor wat betreft de groene buffer zijn er met de gemeente en provincie afspraken gemaakt om het terrein van Sonneveld te gebruiken voor een combinatie van woningen en openbaar groen. Sonneveld heeft hier geen haast mee, dus het zal niet heel snel gaan gebeuren maar het zal er uiteindelijk wel van gaan komen.

Voor wat betreft de sporthal- en Rabobanklocaties gaat het langzaam en moeizaam in onderhandeling met de ontwikkelaar. Het is afwachten hoe dat gaat lopen, maar de gemeente wil in elk geval de sporthal dit jaar laten slopen.

5. Verslag sociale activiteiten

Marjon beschrijft de activiteiten van het afgelopen jaar terwijl foto’s van de activiteiten getoond worden. Er is een ecologische wandeling, kerstworkshop, schilderworkshop, portproeverij, kookworkshop met internationale hapjes en een paasworkshop geweest en er zitten ook weer verschillende activiteiten in de planning waaronder op 11 juni de Buitenspeeldag.

6. Verslag van de penningmeester 2013 en begroting 2014

Sven licht het verslag toe, dat wordt ook rondgedeeld aan de aanwezigen. Bij de balans valt op dat er voor de kleine ledenactiviteiten nu een aparte regel is opgenomen, dit komt omdat de activiteiten fors in omvang zijn toegenomen en we dit daarom nu expliciet opnemen. Daarnaast is het nog te ontvangen bedrag, na de actie om achterstallige contributie te innen, sterk is afgenomen. Hierover heeft de vergadering geen vragen.

De posten op de winst- en verliesrekening worden toegelicht, in totaal is er, vooral door het groeiend aantal leden, iets meer dan zevenhonderd euro winst. Voorstel penningmeester is om die toe te voegen aan de lustrumreserve. Ook hier zijn geen vragen over.

Sven licht vervolgens de begroting van 2014 toe, daarin wordt de inzet op de Vaart wat terug gebracht en die op de website wat vergroot. Verder heeft de korting op de subsidie van de gemeente natuurlijk impact op de inkomsten, hierover was in de vorige ALV afgesproken dat bij korting op de subsidie de contributie verhoogd zou worden. Gezien het financiële resultaat in 2013 is er echter geen aanleiding om de contributie te verhogen, dus dat wordt door het bestuur op dit moment ook niet voorgesteld. De twee leden die de hogere contributie al betaald hebben, krijgen het verschil terug.

Piet geeft aan dat er volgend jaar een lustrum (20 jaar) is en we dan de lustrumreservering zullen benutten om iets te organiseren. We zullen de leden benaderen voor vrijwilligers, Nicolien Nieuwenhuizen geeft aan in elk geval te willen helpen.

7. Verslag kascontrolecommissie

De heer van Geest doet verslag van de bevindingen van de kascontrole commissie, die op 7 april de administratie heeft ingezien en deze steekproefsgewijs heeft gecontroleerd. Het verslag is door de heer van Geest en de heer Zweekhorst getekend en zij adviseren de vergadering het bestuur te dechargeren. De vergadering neemt dit over.

Voor volgend jaar is Hans Zweekhorst aftredend, bij de aanwezige leden zijn geen vrijwilligers. Er zal een oproep aan de leden worden gedaan.

8. Contributie verhoging 2015

Sven gaat in op de subsidie vermindering, dit jaar met 50%, en in 2015 vervalt deze. Er zijn wel andere subsidie bronnen, maar alleen voor specifieke activiteiten. De BVD heeft ervoor gekozen om dit aan te vragen voor de buitenspeeldag, maar of en in welke mate dat gehonoreerd wordt is afwachten. Daarom legt het bestuur opnieuw de vraag voor of we in 2015, indien nodig, de contributie met maximaal 2 euro per jaar mogen verhogen. De vergadering stemt daar mee in.

9. Aftredende en verkiezing/benoeming nieuwe bestuursleden

Aftredend zijn Marjon Boekestijn en Wendy Rozema. Wendy stopt vanwege persoonlijke omstandigheden, zij heeft zich de afgelopen twee jaar vooral ingezet op het terrein van de interactie met Emerald. Piet bedankt Wendy voor haar inzet.

Marjon stopt als bestuurslid na zo’n tien jaar. Zij blijft wel beschikbaar voor het organiseren van activiteiten. Marjon was de steun en toeverlaat van het bestuur en heeft zich laten kennen als een pitbull die niet los laat als ze ergens haar tanden in heeft gezet. Ook heeft zij zich niet onbetuigd gelaten in de werving van nieuwe leden.

Een nieuwe secretaris heeft zich helaas nog niet gemeld, vooralsnog zullen we kijken of we taken binnen het bestuur kunnen herverdelen. Piet is in gesprek met Ron Krijgsman als nieuw bestuurslid, maar dit is nog niet rond. Hij vraagt de vergadering het bestuur te mandateren om hem, indien we hem kunnen overtuigen, te mogen benoemen. De vergadering neemt dit over.

10. Rondvraag

Piet leest de brief van de heer Uittenbogaard voor, hij kan helaas vanwege gezondheidsproblemen niet bij de vergadering aanwezig zijn. We zullen dit weekend schriftelijk reageren en daarbij ook aangeven dat de vragen op de vergadering zijn voorgelezen.

Nicolien Lugtigheid heeft een aantal punten:

 • Ze geeft  aan dat campers via Google tegenwoordig via de Ikea over de Noordeindseweg worden gestuurd.
 • Ook geeft ze aan dat bij de Kazerne vuilnis de weg of het fietspad oprolt, ze heeft geen voorstel hoe dat aan te passen.
 • Op de Noordeindseweg staan nu twee borden, einde 60 vanaf deze kant, 60 km/u vanaf de andere kant. Peter gaat na hoe dat zit.
 • Grind van langs de Noordeindseweg spat nadat er trekkers langs gekomen zijn op de weg, daardoor gaan fietsers onderuit. Als het gemeld wordt, wordt het geveegd, maar kort daarna is het natuurlijk weer terug. Echt opgelost is het daarmee niet.

 

Ad van Geest kwam wat later binnen, hij geeft zijn zorg mee over de lage opkomst. Piet bevestigt dat de huidige datum niet goed gekozen is. Voor volgend jaar zal zeker gekeken worden naar de feestdagen en we streven ernaar om de ALV volgend jaar vroeger te houden, waarschijnlijk in maart

Nel Fransoo vraagt of er wel eens bekeurd wordt voor hondenpoep, want de overlast neemt toe. Ze heeft mensen wel aangesproken, maar dan zeggen ze dat ze later terugkomen om het op te ruimen.

Bij het trapje staan tegenwoordig ook weer veel jongeren en ligt er rotzooi. Als ze aangesproken worden, zeggen ze dat de rotzooi van anderen is. Peter geeft aan dat dit vooral een sociaal probleem is, dit is niet iets dat de gemeente op kan lossen. Het begin is zelf aanspreken, verder zet de gemeente in op opvallende acties op probleem plekken en veel publiciteit.

11. Sluiting

Om exact 22:00 uur sluit Piet de vergadering

1 2