Meld u aan!

Lid worden van de Bewonersvereniging Delfgauw doet u in eerste plaats voor uzelf; omdat U graag deelneemt aan een van de activiteiten van de vereniging, een spreekbuis zoekt voor lokale zaken die U aangaan of gewoon een steentje wilt bijdragen aan lokale initiatieven voor anderen.

Word lid! Voor uzelf, uw dorpsgenoten en Delfgauw.

Voor 6 euro per jaar ben u – of is uw gezin – lid van de Bewonersvereniging Delfgauw. Wij incasseren dit bedrag jaarlijks via automatische incasso (voorafgaand sturen wij u een e-mail). 

Aanmeldingsformulier 

  Aanhef (familie/heer/mevrouw)
  familiemevrouwheerheer en mevrouw(geen)

  Voorletters/voornaam

  Tussenvoegsels (bv. van der)

  Achternaam

  Adres

  Postcode

  Woonplaats (evt. aanpassen)

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  IBAN-bankrekeningnr. t.b.v. incasseren jaarlijkse contributie

  Naam rekeninghouder (indien afwijkend van bovenstaande naam)

  Opmerkingen

  Ik ga akkoord met de voorwaarden (onder dit formulier) en ik ben 18 jaar of ouder

   

  Voorwaarden

  (Conform de statuten)

  Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Na aanmelding betaalt u de contributie voor het lopende jaar. 

  De door de leden verschuldigde contributies en overige bijdragen worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering. 

  Het lidmaatschap eindigt:

  • door overlijden;
  • door schriftelijke opzegging door het lid (zie contactgegevens); deze kan geschieden te allen tijde en zonder inachtneming van een opzeggingstermijn;
  • door schriftelijke opzegging namens de vereniging;
  • door ontzetting door de algemene vergadering.

  Over het jaar waarin het lidmaatschap is beƫindigd blijft de contributie voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.