Machtiging automatische incasso jaarlijkse contributie

Met het invullen en verzenden van uw gegevens geeft u toestemming voor het jaarlijks automatisch incasseren van uw contributie door de Bewonersvereniging Delfgauw. Deze machtiging vervalt automatisch bij beëindiging van uw lidmaatschap. 

  • Er zijn enkele verplichte velden (herkenbaar aan een *); 
  • Vervolgens kunt u gegevens aanvullen die in de mail of brief die u van ons heeft ontvangen, ontbreken of niet correct zijn; 
  • Onderaan het formulier zet u een vinkje bij ‘Ik ga akkoord …’;
  • Tenslotte drukt u op ‘Bevestigen en Verzenden’. 

ESET waarschuwing: sommige virusscanners geven standaard een waarschuwing als u uw bankrekening invult. In het waarschuwingsscherm kunt u op een link klikken om aan te geven dat u bewust uw bankrekening aan ons geeft omdat u lid bent van de vereniging. 

Lidnummer*

E-mailadres*

IBAN-bankrekeningnr. t.b.v. incasseren jaarlijkse contributie

Naam rekeninghouder (indien afwijkend)

Aanhef
familiemevrouwheerheer en mevrouw(geen)

Voorletters/voornaam

Tussenvoegsels (bv. van der)

Achternaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Ik ga akkoord met de jaarlijkse automatische incasso van mijn contributie*