Bewonersvereniging Delfgauw

Doel van de Bewonersvereniging Delfgauw

De Bewonersvereniging Delfgauw komt op voor de belangen van de inwoners van Delfgauw. Dit doet zij door het bevorderen en in stand houden van een goed woon- en leefklimaat in Delfgauw.

De BVD probeert haar doel te bereiken door:

  • Op te komen voor de bewoners
  • Contacten te onderhouden met politiek en gemeente
  • Sociale activiteiten te organiseren en ondersteunen
  • De integratie te bevorderen tussen de bewoners van oud-Delfgauw en Emerald
  • Informeren via onze website, Facebook en onze nieuwsbrief “De Vaart”

Zie ook: statuten

Voor en door bewoners van Delfgauw

Bewoners van zowel oud-Delfgauw als van Emerald zijn van harte welkom als lid bij de Bewonersvereniging Delfgauw. Meld u nu aan!

U kunt uw steentje bijdragen als vrijwilliger bij de Buitenspeeldag of andere activiteiten. Of overweeg om bij de volgende ALV kandidaat te zijn als bestuurslid. Nuttig en leerzaam!

Zie ook: bestuur

Geschiedenis van de Bewonersvereniging Delfgauw

De Bewonervereniging Delfgauw is opgericht in 1995. De aanleiding waren plannen van de gemeente om …  (in ontwikkeling).

In 2007 heeft de Bewonersvereniging Delfgauw een (alternatieve) dorpsvisie opgesteld, die ertoe heeft geleid dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp meer met de bewoners van Delfgauw ging samenwerken via de bewonersvereniging. 

In 2015 en 2016 heeft de Bewonersvereniging actief meegewerkt aan de totstandkoming van een groene buffer aan de Oostzijde van het dorp.

Actueel (2018) zijn onder andere de herinrichting van de kruising Delftsestraatweg – Noord-/Zuideindseweg, de verlenging van de Komkommerweg en uitbreiding Vrijenban. 
Zie ook: Thema Verkeer

Logo Bewonersvereniging Delfgauw

Logo: linten dorpskern Delfgauw

Het logo van de Bewonersvereniging Delfgauw stelt de kruising voor van de Vaart (Delfgauwseweg) met de Noord- en Zuideindseweg. De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft in haar beleid voor ruimtelijke ontwikkeling helder voor ogen om de uitstraling van een lintdorp, met name langs de Noord- en Zuideindsweg, te behouden. 
Zie ook: dorpsvisie Delgauw

 

(Bijdragen welkom via esther @ bewonersverenigingdelfgauw.nl)