Verkeer

delftsestraatwegDelfgauw en verkeer, niet altijd een makkelijke combinatie. De verkeerssituatie op de Delftsestraatweg was ooit de aanleiding voor het oprichten van de Bewonersvereniging Delfgauw en ook vandaag zijn er nog knelpunten waarover we in gesprek zijn met gemeente en omwonenden. 

Delftsestraatweg

Sinds de openstelling van de N470 is de verkeersdruk op de Delftsestraatweg behoorlijk afgenomen. Direct na de openstelling heeft de gemeente de inrichting van de weg binnen de bebouwde kom van Delfgauw aangepakt en er een 30 km weg van gemaakt. De resultaten zijn gunstig: de snelheid is enorm gereduceerd en het aantal voertuigen is bijna gehalveerd.

Komkommerweg

Ondanks alle bezuinigingen heeft de gemeente het doortrekken van de Komkommerweg tussen N470 en Delftsestraatweg in haar programmering opgenomen. Hiermee krijgt het tuinbouwverkeer van de Schimmelpenninck van de Oyeweg een directe ontsluiting naar de N470. Het tuinbouwverkeer uit de Noordpolder kan via Rijskade en Delftsestraatweg de N470 opzoeken. Hiermee komt een eind aan het zware vrachtverkeer door de woonwijken van Delfgauw. Doortrekken van de Komkommerweg naar de Noordpolder is een wens van zowel de Bewonersvereniging Delfgauw als van de tuinders. Helaas hangt dit nog op de financiering.

Binnen de bebouwde kom

De afgelopen jaren heeft de gemeente de inrichting van vrijwel alle straten in Delfgauw aangepakt. Na de herinrichting zijn de straten ingericht als woonerf of is er een 30 km zone van gemaakt. 

 

Lees verder: visie en achtergrond

 

Verkeer actueel

Ruimte-voor-ruimte: woningbouw en B&B Noordeindseweg 46-48

Noordeindseweg 46-48-kaders
28/10/2018 - De eigenaren van panden en gronden aan de Noordeindseweg 46-48 in Delfgauw hebben een wijziging voorgesteld in het bestemmingsplan, zodat de bedrijfsgebouwen en kassen hier worden vervangen door huizen en een Bed & Breakfast. Hierbij wordt de zogenaamde 'ruimte-voor-ruimte'-regeling toegepast, die erop neerkomt dat bedrijfsruimte plaats kan maken voor woonruimte. … (lees verder)

Bestuurlijk overleg met de gemeente Pijnacker-Nootdorp

Overleg Bewonersvereniging Delfgauw met de gemeente
01/10/2018 - Met de gemeenteraadsverkiezingen in maart hebben we een nieuw college en een nieuwe kernwethouder gekregen. Op ons initiatief is er eind augustus weer een bestuursoverleg geweest. Wij hebben kennisgemaakt met betrokkenen en (opnieuw) onderwerpen geagendeerd danwel afgesproken dat we hier samen inhoudelijk over verder zullen praten.  Hieronder vind u per… (lees verder)

Visie voor de S-Bocht en de linten

15/06/2018 - De Bewonersvereniging Delfgauw heeft haar visie beschreven voor de oude kern van Delfgauw. Het gaat om de inrichting van de Delftsestraatweg binnen de bebouwde kom en de ‘S-bocht’ met aansluitingen naar de Noord- en Zuideindseweg. Wanneer de aansluiting van de N470 op de Delftsestraatweg voltooid is, kan dit worden uitgevoerd.… (lees verder)

Komkommerweg Delfgauw verbindt N470 met Delftsestraatweg

30/03/2018 - (klik om het plan op A4-formaat te dowloaden - pdf) De Komkommerweg in Delfgauw wordt een nieuwe uitvalsweg voor verkeer van en naar het glastuingebied Pijnacker West. Deze weg ontlast de kernen Pijnacker (Oostlaan) en Delfgauw van (vracht)-verkeer. Daarmee neemt de leefbaarheid en woonkwaliteit toe. Het fietspad langs de Komkommerweg… (lees verder)